Om Dansk Missionsråd

Dansk Missionsråd (DMR) er en paraplyorganisation, der repræsenterer danske missionsorganisationer. 

Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at ændre verden. Siden 1912 har alle danske missionselskaber haft en fælles repræsentation i Dansk Missionsråd. Baggrunden for dannelsen af Missionsrådet var den store missionskonference i Edinburgh 1910, hvor en af konferencens anbefalinger var oprettelsen af nationale missionsråd.

Formålet med Missionsrådet har fra begyndelsen været:

a) at fremme samarbejdet omkring mission og derved at tjene til fremmelse af den økumeniske enhed;

b) at varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder;

c) at repræsentere danske missionsorganisationer i forhold til internationale netværk og organisationer;

d) at udbrede kendskabet til og forståelsen for mission i dansk kirkeliv.

Her på siden kan du læse mere om DMR's

Derudover kan du også læse om, hvordan du giver støtte til eller modtager støtte fra DMR.