Kristen mission kan være en protest mod kolonialisme. Kristendommen er interkulturel, dvs. den er fleksibel til at kunne integrere sig i alle samfund på deres kulturelle præmisser. Den undertrykker altså på den måde ikke, men kan forandre undertrykkende kulturelementer og bringe godt med sig såsom diakoni og positive kirkesamfund. Når bibelen oversættes til eget sprog bringer det en stærk identitetsfølelse, og oversættelse har været en banebrydende indgang i kulturer ifølge Sune Skarsholm. Meget af bibelen taler også til mennesker i syden med emner som sult, fattigdom og undertrykkelse, og nogle Gammel Testamentelige tekster kan have en helt anden betydning hos dem end hos os i norden pga. vore forskellige kontekster. Enhver kultur har negative elementer, som må afvises, men også positive, som må bevares. Kirken i mission er en forandringsagent og må finde balancen i at bevare og afvise kulturelementer.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789