Man diskuterer i dag hvor meget, og hvordan man kan inddrage og samarbejde med andre religioner. Der er nogle dilemmaer for de kristne, når de ønsker interaktion med andre religiøse grupper, og når de, som Michael Nazir-Ali siger det, samtidig vil undgå at ringeagte Kristus. Inden for religionsteologien taler man om fire forskellige problemområder: Det apologetiske problem –hvis der er flere religioner, betyder det så, at ingen af dem er sande? Det hermeneutiske problem –kan vi forstå andre religiøse traditioner? Det dogmatiske problem –er der frelse i andre religiøse traditioner? Det praktiske problem –hvordan kan vi møde andre troende? Ud fra et eksklusivistisk synspunkt vil svaret på det dogmatiske problem være, at der ikke findes frelse uden for Kristus, som er helt modsat det pluralistiske synspunkt. Lissi Rasmussen håndterer det praktiske problem gennem diapraksis, som er interreligiøst samarbejde, hvor religion er et instrument for fred. Her kan religiøse og humanistiske organisationer også gå sammen i arbejdet.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789