Europa er igennem moderniseringsprocesser blevet sekulariseret og rationaliseret. Hvad har det betydet for kristendommen i Europa? Hans Raun Iversen identificerer tre forskellige former kristendom i Danmark henholdsvis kulturkristendom, kirkekristendom og karismatisk kristendom. Disse tre spænder over, at man enten er kristen på sin egen måde, til at man går i kirke og yderligere til, at man er brændende og bl.a. fokuserer på åndelige gaver. Ifølge ham må de tre former lære af hinanden, hvor Henrik Højlund er imod betegnelsen ’kulturkristen’. Ifølge ham er Gud blevet et tilbud frem for et bud, og en kulturkristen per definition er ikke på lige fod med en dedikeret kristen. Niels Henrik Arendt mener, at den danske tro er blevet til ’fiducia’ altså en diffus ide frem for en lære, og Anne Raabjerg Hvas ser det som livsnødvendigt for kirken at missionere både udadtil og indadtil.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789