Klimaforandringerne er menneskeskabte og er her og nu. Det er blevet vanskeligere for verdens fattige befolkning med det uforudsigelige vejr. I Bangladesh vil vandstigningen være så slem, at mange vil være nødt til at flygte i fremtiden. Tørke, oversvømmelser, og mangel på drikkevand er blandt konsekvenserne i verden. Industrialisering i ulande vil blive forhindret, når CO2 udslip skal nedsænkes, og opdeling mellem rige og fattige vil dermed vare ved. Alt dette skriver Mattias Söderberg om og nævner bl.a. Grøn Kirke som et kirkeligt modspil til klimaforandringerne. Man kan tale om det forvalteransvar, man med et skabelsesteologisk syn har som kristen. Jorden er givet os af Gud, og derfor er det vores pligt at tage os godt af den. Følger man en dybdeinkarnatorisk tankegang, indbefatter næstekærligheden også skaberværket som sin næste. Det kan være svært at binde et skabelsesansvar og et eskatologisk perspektiv på klimakrisen sammen, at Gud har givet os jorden som alligevel skal forgå ved Jesu genkomst.

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789