Dansk Missionsråds bestyrelse  

Regler for valg til bestyrelsen findes her

Forretningsorden for bestyrelsen findes her

Forretningsorden for forretningsudvalget findes her (Formand og de to næstformænd udgør tilsammen forretningsudvalg for bestyrelsen)

 

 Formand:

Poul Erik Knudsen (Danmission)

Næstformand:                             Bodil Skjøtt (Promissio, Den Danske Israelsmission og Brødremenighedens Danske Mission)
Næstformand  Bøje Pedersen (Baptistkirken)

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Auken (Danmission)

Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Missionsforening)

Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening)

Bestyrelsens tilforordnede til at følge de økonomiske og administrative forhold og foretage intern revision er Bøje Pedersen

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789