DMR's aktiviteter

DMR-fællesskabet er et erfarings- og inspirationsforum i forhold til international mission. Den vigtigste måde, som DMR i praksis kan være et sådant erfarings- og inspirationsforum på, er gennem et antal fora, udvalg og grupper.

Målsætningen for fora, udvalg eller erfa-grupper, der arbejder for medlemsorganisationerne under DMR, er fokus på fælles udfordringer og problemstillinger.

Der er i øjeblikket følgende fora, udvalg og erfa-grupper

DMR, fora og udvalg holder løbende arrangementer, der er åbne for alle interesserede. Se oversigten over arrangementerne