DMR og DMRU starter proces om mulig sammenlægning

Tirsdag den 25. april 2017 stemte først medlemsorganisationerne i Dansk Missionsråd (DMR) og senere medlemsorganisationerne i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMRU) ja til et forslag om at arbejde hen imod en mulig sammenlægning af de to paraplyorganisationer.

Følgende tekst blev vedtaget på henholdsvis Dansk Missionsråds repræsentantskabsmøde og Dansk Missionsråds Udviklingsafdelings generalforsamling:
”Den igangværende proces om tættere fællesskab mellem DMRU og DMR skal munde ud i en sammenlægning til én organisation. Repræsentantskabet/generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til sammen med DMRU’s/DMR’s bestyrelse at nedsætte et sammenlægningsudvalg, der skal fremkomme med forslag til struktur, vedtægter, medlemsforhold, økonomi og strategi for en sammenlagt organisation. Dette sammenlægningsudvalg kan indhente eksterne personer til opgaver i forbindelse med udarbejdelsen af sammenlægningsforslaget. Forslaget skal foreligge til afstemning ved repræsentantskabsmødet/generalforsamlingen april 2018.”

Fælles historie

Siden 1912 har alle danske missionsselskaber haft en fælles repræsentation i Dansk Missionsråd. DMR arbejder med at fremme samarbejdet omkring mission, at varetage fælles interesser i forhold til danske og udenlandske myndigheder samt at repræsentere danske missionsorganisationer i forhold til internationale netværk og organisationer. Derudover arbejder DMR med at udbrede kendskabet til og forståelsen for mission i dansk kirkeliv.

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling udspringer af Dansk Missionsråd og blev i 1986 oprettet som en selvstændig organisation. DMRU er et fælles, professionelt projektkontor, der hjælper medlemsorganisationerne til at udarbejde projektansøgninger og forvalte statslige bevillinger fra Danida. DMRU forvalter således en pulje på 13,3 millioner kroner (i 2017) for Danida, der støtter medlemsorganisationernes sydpartnere i kirkeligt udviklingsarbejde over hele verden. Derudover administrerer DMRU puljen Genbrug til Syd.

Fælles fremtid

DMR har i dag 29 medlemsorganisationer, mens DMRU har 32, heraf er mange organisationer medlem begge steder. Der er tale om en bred medlemskreds med både større organisationer og mindre frivillige foreninger, der alle er præget af et solidt bagland i Danmark og langvarige partnerskaber med kirker og kirkelige organisationer over hele verden.

I de senere år er der kommet et tættere fællesskab og øget samarbejde mellem DMRU og DMR. Det gælder blandt andet inden for temaer som religion og udvikling, menighedsbaseret diakoni samt tros- og religionsfrihed. Samtidigt er der i begge paraplyorganisationer fælles mål og mening i arbejdet med integreret mission forstået som diakoni, fortalervirksomhed og forkyndelse. Derfor er det med forventningen om et godt og frugtbart resultat, at de to paraplyorganisationer nu – med medlemsorganisationernes støtte - har taget første skridt mod en mulig sammenlægning.

Nye bestyrelsesformænd

Både DMR og DMRU fik desuden nye bestyrelsesmedlemmer og begge bestyrelser fik nye formænd.

Hos DMR består bestyrelsen således af: Poul Erik Knudsen, formand (Mission Afrika, Danmission og Areopagos), Sune Skarsholm (Promissio, Den Danske Israelsmission og Brødremenighedens Danske Mission), Hanne Rosenberg (Danmission), Robert Refslund-Nørgaard (Luthersk Missionsforening), Finn Kier-Hansen (Lærernes Missionsforening) og Bøje Pedersen (Baptistkirken).

DMRUs bestyrelsen består af: Jørgen Bøytler, formand (Brødremenighedens Danske Mission), Linda Holst Pedersen (Promissio), Anitha Tind (Apostolsk Kirkes Mission), Anders Bjørnkjær-Nielsen (Mission Afrika), Poul Michael Fanøe (OM Danmark), Hugo Martinussen (Assist) og Poul Winther Kristensen, suppleant (Afrika InTouch).


For mere information kan de to ledere kontaktes.

Jonas Adelin Jørgensen, generalsekretær, Dansk Missionsråd, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 6167 8272 eller Peter Blum Samuelsen, sekretariatschef, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., +45 8172 4001

 

DMR har fået ny bestyrelse

I følge vedtægtere er der hvert tredje år valg til DMRs bestyrelse, hvor formanden vælges direkte af repræsentantskabet. 

DMR fik derfor på repræsentantskabsmødet den 25. april 2017 ny bestyrelse.

Poul Erik Knudsen (opstillet af Mission Afrika, Danmission og Areopagos, vælges direkte af repræsentantskabet) blev valgt som formand. 

Derudover blev følgende valgt til bestyrelsen
Sune Skarsholm (opstillet af Promissio, Den Danske Israelsmission og Brødremenighedens Danske Mission)
Hanne Rosenberg (opstillet af Danmission)
Robert Refslund-Nørgaard (opstillet af Luthersk Missionsforening)
Finn Kier-Hansen (opstillet af Lærernes Missionsforening)
Bøje Pedersen (opstillet af Baptistkirken)

Bestyrelsen konstiuerer sig selv i forhold til næstformænd.

Uværdig behandling af besøgende fra partnerorganisationer

Det blevet et mareridt for DMR’s medlemsorganisation Mission Afrikas afrikanske partner i Cameroun at søge visum til Danmark. Har myndighederne ikke tillid til, at missionsorgansationer sender gæster hjem igen?

I denne uge besøgte Samuel Dawai Danmark. Det har han gjort tidligere, men denne gang var det nær ikke lykkedes. Samuel Dawai har en ph.d. i teologi og er rektor på den lutherske Brødrekirkes seminarium i byen Kaele i det nordlige Cameroun. I Kaele bor han med sin kone og børn, har et godt arbejde og et stort netværk. Hans kirke arbejder med projekter, som DMR’s medlemsorganisation Mission Afrika støtter og engagerer sig i. Det arbejde som de udfører fokuserer på at hjælpe flygtninge i nærområdet, flygtninge som er en konsekvens af terrororganisationen Boko Harams hærgen i området.

Sammen med Mission Afrika og Kirke-til-Kirke samarbejdet i Herning Nordre Provsti havde Dansk Missionsråd inviteret Samuel Dawai til Danmark. Han er en typisk og værdifuld samarbejdspartner for missionsorganisationer, som vægter udveksling af teologisk refleksion, erfaringer, kultur og ånd højt. Samuel Dawai skulle deltage i en temadag om Luther og mission i Herning, besøge Mission Afrika, og holde et oplæg på DMR’s studiedag. I alt skulle han være seks dage i Danmark.

Hvis vi på forhånd havde vidst, hvor stort arbejde og hvor uværdig en proces det ville være, så havde vi ikke inviteret ham: I jagten på visum til Danmark har Samuel Dawai kørt 6.000 km ad afrikanske landeveje på kryds og tværs i Cameroun og Nigeria. Han har overnattet 10 nætter på små guesthouses i forskellige byer. Han har ansøgt og været interviewet på tre forskellige konsulater og ambassader, og præsenteret dokumentation i form af fødselsattest, vielsesattest, fødselsattester for samtlige tre børn, lønsedler, kontoudtog, og en udførlig liste over steder, hvor han skulle overnatte i Danmark. I alt tog processen to måneder for en rejse på seks dage, og hans afrejse blev endda udsat et døgn, da han ikke havde modtaget sit visum. Hvilken dansker – endsige repræsentant for dansk virksomhed eller danske myndigheder – ville finde sig i en sådan proces for at besøge Cameroun? Eller hvilket som helst andet sted?

Ved at invitere Samuel Dawai og ved hans accept af invitationen har vi spildt hans tid. Det er uværdigt for Samuel Dawai at skulle trækkes gennem den proces, som ansøgning om visum er. Og i sidste ende vanskeliggør det vores arbejde som missionsorganisationer, hvis vi også i fremtiden vil vægte udveksling og partnerskaber såvel som folkelig forankring på tværs af økonomiske muligheder og geografiske grænser.

Generalsekretær Jonas Adelin Jørgensen

Ny bog dokumenterer dansk missionsarbejde

”Stemmer fra Tanzania” giver tanzanierne en stemme og lader dem selv fortælle, hvad mere end 100 års dansk missionsarbejde i landet har betydet for dem.

Har dansk missionsarbejde i Tanzania nedbrudt eller udviklet lokalbefolkningens kultur? Debatten dukker jævnligt op i medierne, men nu er der udkommet en bog, hvor tanzanierne selv kommer til orde og fortæller om deres stammemyter og livsform, inden de mødte de første missionærer, og hvad det kristne budskab kom til at betyde for mange af dem.

Bogen ”Stemmer fra Tanzania” er resultat af en fem ugers reportagerejse til Tanzania i sommeren 2014. Her interviewede journalist Svend Løbner både de kristne og de, der betragter kirkens arbejde udefra: Borgmester, embedslæge, socialchef, imam, sheik, partiformand osv. Kildernes udtalelser kom til at angive de syv temaer, som har fået hver deres kapitel i bogen.

Undrede sig over kritik

Svend Løbner er freelancejournalist for flere hjælpeorganisationer og foretager reportagerejser til bl.a. Østafrika. Han er selv vokset op i Tanzania som barn af missionærer og har derfor oplevet missionsarbejdet indefra.
Da han som voksen kom tilbage til Danmark mødte han af og til en negativ indstilling til missionsarbejde, og det undrede ham. Senest har religionshistoriker Mikael Rothstein i bogen ”Regnskovens religion” kaldt missionsarbejde for en ”velsmurt kristen missionsindustri”, der er ”grådig”, og fremhævet ”kristne missionærers destruktive effekt på kulturfronten” og at de ”bidrager aktivt til det kulturelle sammenbrud”.

- Det billede af kristent missionsarbejde kan jeg slet ikke genkende, fortæller Svend Løbner.
- Men hvad mener tanzanierne selv? Det er jo mere relevant at spørge dem, det hele drejer sig om, skynder han sig at tilføje.

Over 50 interviews

Svend Løbner rejste med sin søn Samuel André som fotograf de 4.400 kilometer rundt til Pinsekirkernes arbejde i Sanjaranda og Singida, Brødremenighedens arbejde i Kipili og Sumbawanga, Luthersk Missions arbejde i Iringa og Dar es Salaam, Bibelselskabets arbejde i Singida, Iramba og Iringa, samt Danmissions arbejde på Zanzibar. 

Det blev til 20 dybe interviews med kristne suppleret med over 30 korte interviews med de nævnte lokale religiøse og sekulære ledere.

”Stemmer fra Tanzania” har et forord af generalsekretær for Dansk Missionsråd Jonas Adelin Jørgensen. Forordet redegør for forskning i protestantisk missionsarbejdes betydning for social udvikling.

Bogen koster 100 kr. og kan købes gennem ProRex.dk

SIDSTE NYT

Ny generalsekretær i Dansk Missionsråd

Tirsdag, 26. November 2019

Henrik Sonne Pedersen er ny generalsekretær for Dansk Missionsråd Henrik...

DMRs efterårsrepræsentantskabsmøde 18. november 2019

Onsdag, 2. Oktober 2019

Danske missionsorganisationers fremtid Dato og sted: Mandag d. 18. november...

Engageret generalsekretær søges til Dansk Missionsråd med start 1.1. 2020

Onsdag, 2. Oktober 2019

Engageret generalsekretær søges til Dansk Missionsråd med start 1.1. 2020 Har...

Tilmelding til nyhedsbrev

Bestil Ny Mission

logo neg

Følg med på

facebook

 

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 5B | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789