SU og regler


Statens Uddannelsesstøtte

SU-styrelsen godkender offentligt anerkendte uddannelser som SU-berettigede, hvis uddannelsen foregår på et offentligt anerkendt uddannelsessted. Derudover skal undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning, uddannelsen skal vare mindst 3 sammenhængende måneder og være ulønnet. På hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte kan man se, hvilke uddannelser, der er SU-berettigede og læse mere om reglerne. Ønsker man at læse i udlandet kan man søge SU-styrelsens udlandsafdeling om at godkende uddannelsen, selv om man ikke er optaget endnu. SU-styrelsen godkender kun uddannelser, som giver en almindelig erhvervskompetence i Danmark. Læs mere på www.su.


Statens Voksenuddannelsesstøtte

SVU er en økonomisk hjælp til folk, der ønsker at efter- eller videreuddanne sig. Man kan ikke få SVU til de ordinære videregående uddannelser, som man kan få SU til. Det er muligt at få SVU til eksempelvis åbne uddannelser, master-uddannelser og enkeltfag. Man kan både modtage SVU som ledig, og mens man er i arbejde. Læs mere på www.svu.dk


Godkendelse af studier i udlandet

Ønsker man at tage et studieophold i udlandet som et led i ens igangværende uddannelse, er det vigtigt på forhånd at sikre sig, om man kan få godkendt de pågældende studieelementer. En sådan forhåndsgodkendelse - eller meritgodkendelse - skal man have fra sit danske studiested. Normalt skal man have læst i mindst ét år i Danmark, før man kan få merit for et studieophold i udlandet. Der findes særlige aftaler mellem de nordiske lande angående godkendelse af studieophold i Norden. Merit gives efter en samlet vurdering af en uddannelses faglige indhold, og det er det enkelte studiested, der bestemmer, om de vil give merit eller ej. Man kan også tage en hel uddannelse i udlandet, og da er det lettest at få godkendt uddannelser i EU og de andre nordiske lande. Læs mere på Undervisningsministeriets uddannelsesguide og på hjemmesiden for Center for Vurdering af Udenlandske Studier.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig her
Please wait

FIND

GIV TIL

logo

Dansk Missionsråd | Peter Bangs Vej 1 D | 2000 Frederiksberg | Tel:+45 3961 2777 | E-mail: dmr@dmr.org
Bankkonto til bidrag: Danske Bank reg.nr. 4190 konto 10850789